Nieuw elektronisch adres Havenmanagementsysteem

15-02-2015

Enigma+ vervangt m.i.v. 10 februari 2015 het havenmanagementsysteem PortXcs

 

Ter voldoening aan artikel 11.2 van dit artikel stelt de Havenmeester het navolgende adres vast voor het doen van elektronische meldingen via haar Havenmanagementsysteem:

www.enigmaplus.eu

 

De meldingen dienen te geschieden met in achtneming van de hiervoor geldende publiekrechtelijke regelgeving, de ‘Regeling meldingen en communicatie scheepvaart’, alsmede artikel 11 van de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de havens van Terneuzen en Vlissingen. Berichtendefinities en protocollen hiertoe zijn volledig in het Havenmanagementsysteem geïntegreerd.

 

J. Hollander

Havenmeester Zeeland Seaports