Afscheid van ZHIS sluitstuk implementatie PortXcs

10-06-2009

Nu in de Zeeuwse havens het havenmanagementsysteem PortXcs in gebruik is genomen, is direct ook een belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis van Zeeland Seaports afgesloten.

Sinds 1997 namelijk werd in Zeeland voor de afhandeling van schepen gebruik gemaakt van het Zeeuws Haven Informatie Systeem  (ZHIS). Zeeland Seaports was destijds de eerste haven die elektronische berichtafhandeling faciliteerde en daarmee dus vooruitliep op andere havens.

De reden om nu afscheid te nemen van ZHIS ligt in het feit dat het huidige pakket niet meer voldeed aan de voortsnellende ontwikkelingen in de scheepvaart. Daarom is uit drie alternatieven te weten, het ZHIS moderniseren, een standaardapplicatie kopen en aanpassen, of een maatwerk oplossing laten bouwen, gekozen voor de middelste oplossing.

 

Deze keuze hield ook in dat afscheid genomen moest worden van MX.Systems als gewaardeerd applicatiepartner van Zeeland Seaports.

MX.Sytems is al in een vrij vroeg stadium betrokken geraakt bij ZHIS. Aanvankelijk werd het programma, dat is ontwikkeld door Logica door andere partijen beheerd. Sinds begin 2004 is het beheer en de ontwikkeling overgedragen aan MX.Systems en SKF AMS IT Services die hieraan dagelijks met twee medewerkers hun werk hebben gehad.

 

MX.Systems is als bedrijf sterk in applicatiebeheer en gebruikersondersteuning. Hierbij is het bedrijf gespecialiseerd in het overnemen van bestaand beheer en onderhoud, precies zoals in het verleden gebeurd is met ZHIS. SKF begeleidt organisaties bij de totstandkoming en instandhouding van netwerkinfrastructuren en heeft kennis en ervaring om zowel technisch als functioneel te kunnen ondersteunen.
Direct na aanvang heeft MX.Systems samen met SKF voor de nodige uitdagingen gestaan. Zo was er de fusie in 1998 van de twee Zeeuwse havenschappen, wat in 2004 resulteerde in de fysieke samenvoeging van de organisaties in 1 nieuw gebouw. Hierbij moesten dus de ZHIS computersystemen en netwerk verhuizen van Vlissingen naar het Schelpenpad in Terneuzen, terwijl de operationele diensten hierdoor niet verstoord mochten worden.

Sinds 2004 werd al snel duidelijk dat de applicatie als zodanig op termijn vervangen zou gaan worden. Vanaf dat moment is er wel steeds gewerkt aan een optimalisatie van het bestaande systeem. Zoals een nieuwe versie van WebHis een module voor het Haven Afvalplan en de koppeling met SafeSeaNet. Hierdoor nam de klanttevredenheid toe en ging de beschikbaar flink omhoog.

In een reactie geven zowel MX.Systems als SKF aan dat ze het jammer vinden dat het ZHIS project voorbij is. De twee organisaties hebben elkaar steeds goed aangevuld en aangevoeld. Vooral ook omdat ze vanuit 2 verschillende invalshoeken, MX.Systems vanuit de applicatie en SKF vanuit de infrastructuur, zonder tegenstrijdige belangen op een klantcentrale wijze konden samenwerken.
Mede vanwege deze goede samenwerking blijft MX.Systems  een partner van Zeeland Seaports ten aanzien van diverse ontwikkelingen. SKF AMS IT Services zal bij het nieuwe systeem (PortXcs) laten zien dat ze ook hier weer in staat zijn om bij te dragen aan een hoge beschikbaarheid van deze omgeving.